home company profile services news contacts
... olbrzymia część kosztów prowadzenia dzialałności związana jest z wykrywaniem i usuwaniem usterek wynikających z procesu wytwarzania. Im mniejsza ilość braków powstaje i im szybciej sa wykrywane tym mniejszy jest calkowity koszt działania. Doskonalenie procesów biznesowych....
read more
tytul_art_2

Czym jest SIX SIGMA ?

Six Sigma to metoda zarządzania jakością, której zadaniem jest osiągnięcie doskonałości procesów biznesowych lub produktów finalnych, czyli osiągnięcie doskonałości w obszarach kluczowych dla firmy, których konsekwecją jest jej pozycja rynkowa, ocena otoczenia, minimalizacja kosztów, maksymalizacja produktywności - co przekłada się w kosekwecji na wyniki finansowe.
czytaj dalej...

 

21.02.2009
Czy warto zainwestować w metodykę SixSigma?

13.11.2008
Mierzyć, wiedzieć, działać czyli dziewięć zasad filozofii Six Sigma

12.11.2008
Czym jest filozofia Six Sigma ? Podstawy.

12.11.2008
Sukces Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska.

12.11.2008
DMAIC, DMADV, ale o co chodzi....


 
tytul_art_2
Czy warto zainwestować w filozofię SIX SIGMA?

W jednym z serwisów internetowych można przeczytać takie zdanie "Firma mająca wdrożoną metodologię Six Sigma to firma klasy światowej. Nie jest po prostu lepsza od konkurencji ; jest 10.000 razy lepsza...". To zdanie prawdziwe, ale moim zdaniem - nie w odniesieniu do każdej branży. Trzeba też wiedzieć, że aby wdrożenie metodologii przyniosło efekty, musi ona mieć 100% akceptację w najwyższych władzach firmy; wymaga ogromnych zmian kulturowych i mentalnych w organizacji; wymaga też nie małych ...
czytaj dalej...
Home | O mnie | Metodologia | Support | Inne | Nowości | Kontakt | konto bankowe